ฝนแสนห่า Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Argyreia capitiformis (Poir.) Ooststr.

Common name: กระดึงช้าง (ภาคกลาง), จิงจ้อหลวง (ประจวบคีรีขันธ์), ดูลาน (ยะลา), ฝนแสนห่า (จันทบุรี), ย่านขน (สงขลา), ลูกช้าง (กาญจนบุรี); เอ็นขน (สุราษฎร์ธานี), เอ็นน้ำนม (ตรัง), เอ็นขน (สุราษฎร์ธานี), เอ็นน้ำนม (ตรัง)

วงศ์ Family : Convolvulaceae วงศ์ผักบุ้ง

ถิ่นที่อยู่ Locality: พบทุกภาคในไทย อินเดีย จีน พม่า ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ไม้เลื้อย มีขนหยาบ

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

ระบุชนิด Identified by: ผศ.ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish