ต้นไก่ฟ้ายักษ์ Aristolochia grandiflora Sw.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Aristolochia grandiflora Sw.

วงศ์ Family: วงศ์ไก่ฟ้า ARISTOLOCHIACEAE

ชื่อสามัญ Common name: ไก่ฟ้ายักษ์

การกระจายพันธุ์ Distribution: ไม้ประดับต่างถิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ส่วนเด่นของดอกที่เห็นเป็นถุงและหางคือส่วนของกลีบเลี้ยงที่เชื่อมติดกัน ดอกมีกลิ่นแรงเพื่อล่อแมลงวันมาผสมเกสร ใบเป็นอาหารตัวอ่อนของผีเสื้อถุงทอง

ชื่อสกุล Aristolochia มาจากภาษากรีกโบราณ áristos (άριστος) แปลว่า ดีที่สุด และคำว่า lokheía (λοχεία) แปลว่า การคลอดบุตร เนื่องจากในสมัยโบราณ เชื่อว่าพืชสกุลนี้มีฤทธิ์ป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจากการคลอดบุตร

อ้างอิง Reference: Aristolochia spp. (Aristolochiaceae) pollinated by flies breeding on decomposing flowers in Panama 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aristolochia_littoralis

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish