ผักเหี่ย Artemesia vulgaris L. var. indica Maxim

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Artemesia vulgaris L. var. indica Maxim

Common name: โกฐจุฬาลำพาจีน (กทม.) จิงจูฉ้าย (จีน) จิงเหี่ย (กทม.) ผักเหี่ย (กทม.) Mugwort (CommonName)

วงศ์ Family: ASTERACEAE วงศ์ทานตะวัน

การกระจายพันธุ์ distribution: กทม เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว); Bangkok Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

References: ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish