โหราบอน Balanophora abbreviata Blume

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Balanophora abbreviata Blume

ชื่อทั่วไป Common name: บอน bon (Nakhon Si Thammarat), หนุนดิน nun din (Chiang Mai),โหราเท้าสุนัข hora thao sunak (Central),โหราบอน hora bon (Central)

วงศ์ Family: วงศ์ขนุนดิน BALANOPHORCEAE

การกระจายพันธุ์ distribution:

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ไม้เบียนราก ดูดกินสารอาหารจากรากของพืชชนิดอื่น มีหัวใต้ดิน

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference:

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish