ขนุนดิน Balanophora fungosa J. R. Forst. & G. Forst.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Balanophora fungosa J. R. Forst. & G. Forst.

ชื่อทั่วไป Common name: กกหมากพาสี (เชียงใหม่); กากหมากตาฤๅษี (ตราด); ขนุนดิน (ทั่วไป); ดอกกฤษณารากไม้ (ประจวบคีรีขันธ์); บัวผุด (ชุมพร); ว่านดอกดิน (สระบุรี); เห็ดหิน (เลย) 

วงศ์ Family: วงศ์ขนุนดิน BALANOPHORCEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: ทุกภาคของไทย; อินเดีย, จีน, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น ภูมิภาคอินโดจีน, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, นิวกินี, ออสเตรเลีย, และหมู่เกาะแปซิฟิก

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ไม้เบียนราก ดูดกินสารอาหารจากรากของพืชชนิดอื่น มีหัวใต้ดิน ดอกแยกเพศต่างต้น

ที่มาของชื่อ: คำระบุชนิด “fungosa”  มาจากภาษาละติน แปลว่า “เป็นรูพรุน”

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Balanophora0fungosa0J.0R.0Forst.010G.0Forst.

https://en.wikipedia.org/wiki/Balanophora_fungosa

http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=887

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish