ก้ามกุ้งขน Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson

Scientific name:  Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson

ชื่ออื่น : ก้ามกุ้งขน

วงศ์ Family: วงศ์ส้มกุ้ง Begoniaceae 

การกระจายพันธุ์ Locality: เชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์); อินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า Chiang Mai (Doi Inthanon NP); India, Nepal, Bhatan, Myanmar

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany/Herbarium/Archives/PlantMonth/2016/2016_07.html

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish