ปืนนกใส้ Biden pilosa L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Biden pilosa L.

Common name: กี่นกไส้ (สระบุรี) ปืนนกไส้ (เชียงใหม่,เหนือ) หญ้าก้นจ้ำขาว (สระบุรี) Spanish needle (CommonName)

วงศ์ Family: ASTERACEAE วงศ์ทานตะวัน

การกระจายพันธุ์ distribution: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว) สระบุรี  Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

References: ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish