ซุ้มกระต่าย Blinkworthia lycioides Choisy

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Blinkworthia lycioides Choisy

Common name: ซุ้มกระต่าย (กทม.,ราชบุรี) มุ้งกระต่าย (ราชบุรี,อุดรธานี) ยาจีน (เพชรบุรี) ระฆังขาว (ลพบุรี) ระฆังช้างเผือก (สุโขทัย) หิ้งหาย (เชียงใหม่)

วงศ์ Family : Convolvulaceae วงศ์ผักบุ้ง

ถิ่นที่อยู่ Locality: พบแทบทุกภาคในไทย กทม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ลพบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย; พม่า: Thailand (Ratchaburi, Petchaburi, Lop Buri, Chiang Mai, Sukhothai), Myanmar

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 ม. ชื่อสกุล “Blinkworthia” ตั้งเป็นเกียรติแด่ Mr. R. Blinkworth ชื่อชนิด “lycioides” ตั้งตามลักษณะที่คล้ายพืชสกุล Lycium หรือพวก เก๋ากี้

ภาพ Photo: Pantamith Ratanakrajang

ระบุชนิด Identified by: Pantamith Ratanakrajang

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th

http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Blinkworthia0lycioides0Choisy

Re-evaluation of generic characters for Blinkworthia(Convolvulaceae) based on morphology and reproductive organ development

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish