ผักฉ่อง Blyxa octandra (Roxb.) Planch. ex Thwaites

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Blyxa octandra (Roxb.) Planch. ex Thwaites

ชื่อทั่วไป Common name: ผักฉ่อง

วงศ์ Family: วงศ์สันตะวา Hydrocharitaceae

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wua)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish