หญ้าข้าวก่ำ Burmannia disticha L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Burmannia disticha L.

ชื่อทั่วไป Common name: หญ้าข้าวก่ำ 

วงศ์ Family: วงศ์หญ้าข้าวก่ำ Burmanniaceae

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wua)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References:

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish