ทองกวาวเหลือง Butea monosperma (Lam.) Taub.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Butea monosperma (Lam.) Taub.

ชื่ออื่น common name: ทองกวาว, กวาว ก๋าว (ภาคเหนือ) จอมทอง (ภาคใต้) จ้า (เขมร สุรินทร์) จาน (อุบลราชธานี) ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ (ภาคกลาง) ทองต้น (ราชบุรี) Flame of the forest, Bastard Teak

วงศ์ Family: FABACEAE วงศ์ถั่ว FABOIDEAE วงศ์ย่อยถั่ว

การกระจายพันธุ์ distribution: จากประเทศปากีสถาน จนถึงอินโดนีเซีย

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/cheangmai.htm

http://www.dnp.go.th/Pattani_botany/

 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish