น้ำต้นเชียงดาว Calanthe simplex Seidenf.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Calanthe simplex Seidenf.

ชื่อทั่วไป Common name: เอื้องน้ำต้นเชียงดาว ueang nam ton chiang dao (Chiang Mai)

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย จีน Thailand China

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/mplant/word.aspx?linkback=genus&keyback=Dendrophthoe&author=&family=&genus=&habit=&localname=&species=&word=&lastitem=cal312

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish