พู่จอมพล Calliandra haematocephala Hassk.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Calliandra haematocephala Hassk.

ชื่ออื่น common name: พู่จอมพล Red powderpuff

วงศ์ Family: วงศ์ถั่ว กลุ่มสีเสียด FABACEAE subfamily Caesalpinioideae clade Mimosoid

การกระจายพันธุ์ distribution: ไม้ประดับต่างถิ่น มีถิ่นกำเนิดในโบลิเวีย

ข้อมูลเพิ่มเติม note: ชื่อสกุล “Calliandra” มาจากคำว่า “calli” แปลว่าสวย และ “andros” แปลว่าผู้ชายหรือเกสรเพศผู้ จึงแปลว่า พืชที่มีเกสรเพศผู้ที่สวยงาม

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: สารานุกรมพืช BKF

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish