หงอนไก่ไทย Celosia argentea L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Celosia argentea L.

ชื่อทั่วไป Common name: กระลารอน kra-la-ron (Khmer-Prachin Buri) ชองพุ chong-phu (Khmer-Prachin Buri) ซองพุ song-phu (Khmer-Kanchanaburi) ดอกด้าย dok dai (Northern) ด้ายสร้อย dai soi (Northern) พอคอที pho-kho-thi (Karen-Mae Hong Son) สร้อยไก่ soi kai (Northern) หงอนไก่ ngon kai (Northern) หงอนไก่ดง ngon kai dong (Nakhon Sawan) หงอนไก่ดอกกลม ngon kai dok klom (Central) หงอนไก่ไทย ngon kai thai (Central) หงอนไก่ฝรั่ง ngon kai farang (Central) หงอนไก่ฟ้า ngon kai fa (Central); Cocks comb, Foxtail amaranth

Family: วงศ์บานไม่รู้โรย AMARANTHACEAE

การกระจายพันธุ์ Distribution: ไม้ประดับต่างถิ่นในประเทศเขตอบอุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม Notes:

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

References: http://www.qsbg.org

ชื่อพรรณไม้ เต็ม สมิตินันทน์

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish