กำปองหลวง Clematis buchananiana DC.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Clematis buchananiana DC.

ชื่อทั่วไป Common name: กำปองหลวง (เชียงใหม่) คำปองหลวง (เชียงใหม่) เครือบูชา (เหนือ)

ชื่อวงศ์ Family : วงศ์พวงแก้วกุดั่น Ranunculaceae

การกระจายพันธุ์ Distribution: พืชถิ่นเดียวของไทย พบที่ เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว ): Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish