คอรีดาลิสสยาม Corydalis taliensis var. siamensis (Craib) X.Zhuang

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Corydalis taliensis var. siamensis (Craib) X.Zhuang

วงศ์ Family: วงศ์ฝิ่น Papaveraceae

ชื่ออื่น common name: คอรีดาลิสสยาม

การกระจายพันธุ์ distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทยพบที่ เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว) Endemic to Thailand, Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

อ้างอิง references: http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.specimen.bm000552174?searchUri=filter%3Dname%26so%3Dps_group_by_genus_species%2Basc%26Query%3DCorydalis%2Bsiamensis

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2739318

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish