กระเจียวสุเทพ Curcuma ecomata Craib

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Curcuma ecomata Craib

วงศ์ Family: ZINGIBERACEAE วงศ์ขิง

ชื่ออื่น common name: กระเจียวสุเทพ

การกระจายพันธุ์ distribution: เป็นพืชถิ่นเดียวทางภาคเหนือของประเทศไทย เชียงใหม่ Endemic plant to Thailand (Chiang Mai)

ภาพ Photo: Nattawut Udomsiripong

อ้างอิง Reference: http://www.qsbg.org/

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish