เอื้องหิน Cyanotis arachnoidea Wight

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Cyanotis arachnoidea Wight

ชื่อทั่วไป Common name: เอื้องหิน ueang hin (Khon Kaen)

วงศ์ Family: วงศ์ผักปลาบ COMMELINACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wua)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish