สามพันปี Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook.

ชื่อทั่วไป Common name: จวงผา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) พญามะขามป้อม (ตราด,เลย) พญาไม้ (กลาง,เพชรบูรณ์) สน (นราธิวาส,ยะลา) สนสร้อย (ตราด,เลย) สนหางกระรอก (กทม.) สามพันปี (เลย) หางหมา (ชัยภูมิ,เลย)

วงศ์ Family: วงศ์พญาไม้ PODOCARPACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: เลย (ภูกระดึง): Loei (Phu Kradueng NP)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

Reference: http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish