มะพร้าวป่า Dianella ensifolia (L.) DC.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Dianella ensifolia (L.) DC.

ชื่อทั่วไป Common name: โก่กำแล่น (ชัยภูมิ) ซียะ (มลายู นราธิวาส) เซียอ๊ะ (มลายู นราธิวาส) มะพร้าวป่า (เชียงใหม่) ลำพัน (จันทบุรี) ว่านมีดยับ (เหนือ) ศรีคันไชย (เชียงใหม่) หญ้าหนู (ปัตตานี) หญ้าหนูต้น (ปัตตานี,ระนอง) หอมแดง (กลาง,ใต้)

วงศ์ Family: XANTHORRHOEACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: เลย (ภูกระดึง): Loei (Phu Kradueng NP)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: ชื่อพรรณไม้ อาจารย์เต็ม สมิตินันทน์

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish