โชน Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw.

ชื่อทั่วไป Common name: กิ๊กุกะเจ้ย (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) กือแก (มลายู นราธิวาส) กูดแต้ม (นราธิวาส,เหนือ)กูดปี้ด (เหนือ) กูดหมึก (เชียงใหม่)โจ้นเหล็ก (ชุมพร) โชน (ชุมพร,ระนอง)รือแซ (มลายู นราธิวาส)

วงศ์ Family: วงศ์โชน GLEICHENIACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: เลย (ภูกระดึง): Loei (Phu Kradueng NP)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish