ข้าวก่ำผา Didymocarpus biserratus Barnett

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Didymocarpus biserratus Barnett

ชื่ออื่น common name: ข้าวก่ำผา

วงศ์ Family: GESNERIACEAE วงศ์ชาฤาษี

การกระจายพันธุ์ distribution:

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

Identified by: Asst. Prof. Pranee Nangngam

Reference: Nangngam P. & Maxwell J.F. (2003) Didymocarpus (Gesneriaceae) in Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 65(2): 185–225. 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish