กำปองดิน Didymocarpus insulsus Craib

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Didymocarpus insulsus Craib

ชื่ออื่น common name: กำปองดิน

วงศ์ Family: GESNERIACEAE วงศ์ชาฤาษี

การกระจายพันธุ์ distribution: ชัยภูมิ (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม) Chaiyaphum (Pa Hin Ngam NP)

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

Reference: Nangngam P. & Maxwell J.F. (2003) Didymocarpus (Gesneriaceae) in Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 65(2): 185–225. 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish