จอกหินตะนาวศรี Dorcoceras brunneum C.Puglisi

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Dorcoceras brunneum C. Puglisi

ชื่ออื่น common name:  จอกหินตะนาวศรี

วงศ์ Family: GESNERIACEAE วงศ์ชาฤาษี

Status (Proposed IUCN conservation assessment): ใกล้สูญพันธุ์
Endangered ENB1ab(iii)

การกระจายพันธุ์ distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย ขึ้นตามเขาหินปูน พบที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ Endemic plant to Thailand (Kanchanaburi) Prachuap Khiri Khan

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

Identified by: Carmen Puglisi (Royal Botanic Garden Edinburgh)

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany/PDF/TFB/TFB45(1)/TFB45_1_3_Dorcoceras.pdf

 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish