จอกบ่วาย Drosera burmanni Vahl

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Drosera peltata Thunb.

ชื่อวงศ์ Family: DROSERACEAE วงศ์หยาดน้ำค้าง

ชื่ออื่น common name: จอกบ่วาย หยาดน้ำค้าง

การกระจายพันธุ์ Distributionประเทศไทยพบทุกภาค (ภูกระดึง)

Note: พืชล้มลุกกินแมลง

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

References:

http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish