หยาดน้ำค้าง Drosera indica L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Drosera indica L.

ชื่อวงศ์ Family: DROSERACEAE วงศ์หยาดน้ำค้าง

ชื่ออื่น common name: หยาดน้ำค้าง หญ้าน้ำค้าง หญ้าน้ำค้าง: yat nam khang ya nam khang (Northeastern), Dew plant, Flycatcher, Indian sundew

การกระจายพันธุ์ Distributionประเทศไทยพบทุกภาค (ภูกระดึง, ภูวัว); เขตร้อน ของทวีปอาฟริกา เอเชียและออสเตรเลีย: in Thailand (Phu Kradueng NP , Phu Wua NP); native to tropical Africa, Asia , to Australia.

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: พืชล้มลุกกินแมลง ชื่อสกุล “Drosera” มาจากภาษากรีกคำว่า drosos แปลว่า น้ำค้าง (dew, dewdrops) ซึ่งมาจาก ลักษณะคล้ายหยดน้ำค้างของเมือกที่ปลายขนบนแผ่นใบ ส่วนชื่อชนิด “indica” มาจากชื่อประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ที่อ้างถึงของพืชชนิดนี้ใน Species Plantarum (1753)

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

References: http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/Search_detail.asp?Botanic_ID=1460

http://www.dnp.go.th/botany/mplant/word.aspx?linkback=genus&genus=Drosera&keyback=drosera

https://www.biodiversitylibrary.org/page/358301#page/294/mode/1up

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish