ดีลาม้อน Duhaldea nervosa (Wall. ex DC.) Anderb.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Duhaldea nervosa (Wall. ex DC.) Anderb.

Synonyms: Inula nervosa Wallich ex Candolle

Common name: ดีลาม้อน (กะเหรี่ยง เชียงใหม่); Di la mon (Karen Chiang Mai); Veined-leaf Inula

วงศ์ Family: ASTERACEAE วงศ์ทานตะวัน

การกระจายพันธุ์ distribution: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว):  Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS), Bhutan, China, India, Laos, Myanmar, Vietnam

ภาพ Photos: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิดโดย Identified by: ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรืองAssit. Prof. Dr. Pimwadee Pornpongrungrueng

References: ชื่อพรรณไม้ เต็ม สมิตินันทน์

Koyama H, Bunwong S, Pornpongrungrueng P, Nicholas Hind D.J. (2016) Compositae. Flora of Thailand 13 (2): 280 & XXV.

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish