ข้าวตอก Eriocaulon siamense var. hexagynum Praj. & Chantar.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Eriocaulon siamense var. hexagynum Praj. & Chantar.

ชื่อทั่วไป Common name: ข้าวตอก (กทม.,เหนือ) จุกนกยูง (จันทบุรี,เลย)

วงศ์ Family: วงศ์กระดุมเงิน ERIOCAULACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: เลย (ภูกระดึง): Loei (Phu Kradueng NP)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

Reference: http://eriocaulaceaethailand.myspecies.info/th/taxonomy/term/149

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish