ปลายสาน Eurya nitida Korthals

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Eurya nitida Korthals

ชื่ออื่น: ไคร้มด (เชียงใหม่); ปลายสาน (ภาคใต้); เปียย้อย (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); แมงเม่านก (ภาคเหนือ); เหมือด (เลย)

วงศ์ Family : วงศ์สารภีป่า Pentaphylacaceae

ถิ่นที่อยู่ Locality: ทุกภาคในไทย เชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์); อินเดีย ศรีลังกา จีน พม่า ภูมิภาคอินโดจีน สุมาตรา ชวา บอร์เนียว ฟิลิปปินส์: Ching Mai (Doi Inthanon NP); India, Sri Lanka, China, Myanmar, Sumatra, Java, Borneo, Philippine

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish