เจอราเนียมเชียงดาว Geranium lambertii ssp. siamensis

Scientific name: Geranium lambertii ssp. siamensis (Craib) T. Shimizu

ชื่ออื่น : เจอราเนียมเชียงดาว

วงศ์ Family : เจอราเนียม Geraniaceae

สถานะ Status: พืชหายาก Rare plant

การกระจายพันธุ์ Locality: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว): Chiang Mai ( Doi Chiang  Dao)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.qsbg.org/webboard/webboard_Detail-1.asp?Board_ID=916

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish