เมี่ยงหลวง Gordonia axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Endl

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Gordonia axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Endl

ชื่อทั่วไป Common name: เข็มใหญ่ khem yai (Loei) ตีนจำ tin cham (Loei) เมี่ยงหลวง miang luang (Loei) แมวคล้องตอ maeo khlong to (Loei) ส้านเขา san khao (Loei) อินทปัฏฐา intha pat tha (Loei)

วงศ์ Family: วงศ์ชา THEACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย (ภูกระดึง, ภูหลวง); จีนลาวเวียดนาม NE Thailand Loei (Phu Kradueng, Phu

Northeastern Thailand Loei (Phu Kradueng, Phu Luang); China, Loas, Vietnam

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/plantdetail.aspx?monthno=201004&smonthname=April&slanguage=eng

ชื่อพรรณไม้ อาจารย์เต็ม สมิตินันทน์

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish