ว่านยานกเว้ Habenaria carnea Weathers

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Habenaria carnea Weathers

ชื่อทั่วไป Common name: ว่านยานกเว้

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ภาคใต้ของไทย มาเลเซีย: Thailand Malaysia

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: กล้วยไม้ดิน ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม. ออกดอกเดือนสิงหาคม-กันยายน

ภาพ Photo: Sutthinut Soonthornkalump

ระบุชนิดโดย Identified by: Sutthinut Soonthornkalump

อ้างอิง References:  www.theplantlist.org

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish