นางอั้วแก้มช้ำ Habenaria rostellifera Rchb.f.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Habenaria rostellifera Rchb.f.

ชื่อทั่วไป Common name: นางอั้วแก้มช้ำ 

วงศ์ Family: วงศ์กล้วยไม้ ORCHIDACEAE 

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wua)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References:

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish