ปอบิด Helicteres isora L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Helicteres isora L.

ชื่ออื่น: ขี้อ้นใหญ่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ช้อ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ปอทับ (เชียงใหม่), ปอบิด (ภาคกลาง), มะปิด (ภาคเหนือ)

วงศ์ Family : วงศ์ชบา MALVACEAE

ถิ่นที่อยู่ Locality: ทุกภาคของไทย (กาญจนบุรี); อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน, มาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: เปลือก ราก และผลแก้ท้องเสียและบิด, เปลือก ลำต้นและกิ่งใช้ทำเชือก นอกจากนี้ยังมีการศึกษา Phytochemistry และสรรพคุณกันอย่างแพร่หลาย

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

สารานุกรมพืชในประเทศไทย

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish