เหยื่อจง Impatiens kerriae Craib

Scientific name: Impatiens kerriae Craib

ชื่ออื่น : เหยื่อเลียงผา เทียนหมอคาร์

วงศ์ Family : Balsaminaceae วงศ์เทียน

สถานะ Status: พืชหายาก Rare plant

การกระจายพันธุ์ Locality: เชียงใหม่ Chiang Mai (ดอยหลวงเชียงดาว Doi Chiang  Dao ดอยอ่างขาง Doi Ang Khang); พม่า Myanmar

Pollinoatior: ผึ้ง Bee

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/boj.12427/full

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1191

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish