เทียนทุ่ง Impatiens masonii Hook.f.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name:  Impatiens masonii Hook.f.

ชื่อทั่วไป Common name: เทียนก้ามกุ้ง (เลย) เทียนทุ่ง (ภาคเหนือ) เทียนภู (เลย)

วงศ์ Family: วงศ์เทียน  BALSAMINACEAE

ถิ่นที่อยู่ Locality: เชียงใหม่ ลำพูน เพชรบูรณ์ เลย (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง) และภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม); พม่า

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

Reference: สารานุกรมพืชในประเทศไทย 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish