เทียนปีกผีเสื้อ Impatiens patula Craib

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Impatiens patula Craib

ชื่อสามัญ Common name: เทียนปีกผีเสื้อ Butterfly wings Impatiens

วงศ์ Family: Balsaminaceae วงศ์เทียน

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

สถานะ Status: พืชเฉพาะถิ่นของไทย แต่ขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ในถิ่นที่อยู่ Endemic to Thailand, common in their localities.

การกระจายพันธุ์ Distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย ตาก Tak (ดอยหัวหมด) กาญจนบุรี Kanchanaburi

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish