เทียนรัศมี Impatiens radiata Hook. f.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Impatiens radiata Hook. f.

ชื่อสามัญ Common name: เทียนรัศมี, เทียนหาง, เทียนหางยาว (ทั่วไป)

วงศ์ Family: วงศ์เทียน Balsaminaceae

การกระจายพันธุ์ Distribution: ไทย (เชียงใหม่ดอยอินทนนท์ ); อินเดีย ภูฏาน เนปาล จีนตอนใต้ และพม่า; Thailand (Chiang Mai: Doi Inthanon national park), Bhutan, China, India, Myanmar, Nepal

ข้อมูลเพิ่มเติม Notes: ไม้ล้มลุก สูง 40-80 ซม. ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ขึ้นในที่ร่มความชื้นสูง พบเห็นได้ง่ายบริเวณลานจอดรถยอดดอยอินทนนท์

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

References: สารานุกรมพืชในประเทศไทย

Shimizu, T. (1970). Contribution to the Flora of Southeast Asia. II. Impatiens of Thailand and Malaya. Southeast Asian Studies 8: 187-217.

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish