เทียนดอย Impatiens violiflora Hook. f.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Impatiens violiflora Hook.f.

ชื่อสามัญ Common name: เทียนดอย, เทียนป่า (เชียงใหม่)

วงศ์ Family: Balsaminaceae วงศ์เทียน

การกระจายพันธุ์ Distribution: ไทย (เชียงใหม่); พม่า

ข้อมูลเพิ่มเติม Notes: พบได้เรื่อยๆ ตามริมถนนทางขึ้นดอยอินทนนท์

ที่มาของชื่อ: ชื่อสกุล “Impatiens” มาจากคำว่า Impatiens  แปลว่า “ไม่อดทน” ซึ่งตั้งตามลักษณะของผลแก่ที่จะแตกและดีดเมล็ดออกทันทีเมื่อสัมผัส ส่วนชื่อชนิด “violiflora” แปลว่า ดอกเหมือนดอก Viola (ดอกหน้าแมว หรือ ดอกแพนซี)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

References: สารานุกรมพืชในประเทศไทย

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish