ฟ้าขาว Leptodermis trifida Craib

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Leptodermis trifida Craib

วงศ์ Family : วงเข็ม Rubiaceae

การกระจายพันธุ์ Distribution: พืชถิ่นเดียวของไทย เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว)

Photographer: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&typeword=group

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish