มะแว้งป่า Lycianthes biflora (Loureiro) Bitter

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Lycianthes biflora (Loureiro) Bitter

ชื่อทั่วไป Common name: แข้งม่าน (เพชรบูรณ์) มะแว้งป่า (กาญจนบุรี)

วงศ์ Family: วงศ์มะเขือ SOLANACEAE 

การกระจายพันธุ์ distribution: กาญจนบุรี เลย (ภูกระดึง) เพชรบูรณ์: Loei (Phu Kradueng NP)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

Reference:  http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish