พวงไพลิน Maharanga lycopsioides (C.E.C.Fischer) I.M.Johnst.

พวงไพลิน Maharanga lycopsioides (C.E.C. Fisch.) I.M. Johnst.

Scientific name: Maharanga lycopsioides (C.E.C.Fischer) I.M.Johnst.

Family: Boraginaceae วงศ์หญ้างวงช้าง

Locality: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว): Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

Photo: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish