จุกนารี Melastoma malabathicum subsp. normale

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey.

 

ชื่อทั่วไป Common name: กะช้างลิ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) ขันก๋าง (เพชรบูรณ์) จุกนารี (กทม.) ซอลาเปล (กะเหรี่ยง เชียงใหม่) ปอฮี้แท้ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) อ้า (เหนือ) อ้าหลวง (เหนือ) อี้สี่ (มูเซอ เชียงใหม่)

วงศ์ Family: วงศ์โคลงเคลง MELASTOMATACEAE 

การกระจายพันธุ์ distribution: เลย (ภูกระดึง): Loei (Phu Kradueng NP)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

Reference:  http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish