หญ้าหงอนเงือก Murdannia gigantea (Vahl) G.Brückn.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Murdannia gigantea (Vahl) G.Brückn.

ชื่อทั่วไป Common name: น้ำค้างกลางเที่ยง nam khang klang thiang (Surat Thani) ว่านมูก wan muk (Nong Khai) ไส้เอียน sai ian (Loei) หงอนพญานาค ngon phaya nak (Loei) หญ้าหงอนเงือก ya ngon ngueak (Loei)

วงศ์ Family: วงศ์ผักปลาบ COMMELINACEAE

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wua)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/

ThailandEnglish