กล้วยร้อยปลี Musa acuminata Colla

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Musa acuminata Colla

ชื่อทั่วไป Common name: กล้วยร้อยปลี

Family: วงศ์กล้วย MUSACEAE

การกระจายพันธุ์ Distribution: พืชหายาก ปลูกในหลายจังหวัด กำแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ อุดรธานี Rare plant, cultivated in some Botanic garden in Thailand

ข้อมูลเพิ่มเติม Notes: เป็นกล้วยชนิด (species) เดียวกับกล้วยป่า แต่มีหลายปลีในหนึ่งเครือ เนื่องจากลักษณะที่แปลกทำให้มีข่าวผู้คนแตกตื่น แห่ขอหวยกันหลายครั้ง

ระบุชนิด Identified by: ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล Assist. Prof. Sasivimon Swangpol

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

References: https://bananacenterkp.weebly.com

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish