ว่านดอกเหม็น Orchidantha foetida Jenjitt. & K.Larsen

Scientific name: Orchidantha foetida Jenjitt. & K.Larsen

Family : Lowiaceae วงศ์ปุดดิน

Locality: พืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย (อุบลราชธานี), กรุงเทพมหานคร(ตลาดนัดจตุจักร)

Note: ดอกมีกลิ่นเหม็นเพื่อดึงดูดแมลงวันให้เข้ามาผสมเกสร

Photos: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Asst. Prof. Dr. Thaya Jenjittikul

Reference: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1756-1051.2002.tb01391.x/pdf

ThailandEnglish