เอ็นอ้าหิน Osbeckia thorelii Guillaumin

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name:  Osbeckia thorelii Guillaumin

ชื่อทั่วไป Common name: เอ็นอ้าหิน

วงศ์ Family: วงศ์โคลงเคลง MELASTOMATACEAE 

ถิ่นที่อยู่ Locality: ชัยภูมิ (อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม)

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล

อ้างอิง References:

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish