รองเท้านารีเหลืองปราจีน Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer

ชื่อพ้อง Synonym: Cypripedium concolor Lindl. Ex Bateman, Cordula concolor (Lindl. ex Bateman) RolfeCypripedium tonkinense auct.

ชื่อทั่วไป Common name: รองเท้านารีเหลืองปราจีน (กรุงเทพ) Rongthao nari lueang prachin (Bangkok); One colored Paphiopedilum

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: พบบนเขาหินปูนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง จนถึง ภาคใต้ตอนบน ชุมพร; พม่า จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน

Found on limestone mountains in Thailand (the Northeast, Central, Upper South); China, Cambodia, Lao, Myanmar, Viet Nam.

สถานะ IUCN: สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์  Endangered

ข้อมูลเพิ่มเติม Note:  ชื่อสกุล “Paphiopedilum” มาจากชื่อเมือง “Paphos” ในประเทศไซปรัสสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของ Aphrodite (หรือวีนัส พระเจ้าแห่งความรัก ความงาม สุขารมณ์) และคำว่า “pedilon” ในภาษากรีกโบราณ  ซึ่งแปลว่า “รองเท้าแตะ”

“concolor” แปลว่า มีสีเดียว

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References:

ชื่อพันธุ์ไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

สารานุกรมพืชในประเทศไทย

IUCN redlist

https://orchid.unibas.ch/index.php/en/orchidinfos/genus-descriptions/paphiopedilum

https://en.wikipedia.org/wiki/Paphiopedilum

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish