ถวิลบุปผา Paraboea swinhoei (Hance) B. L. Burtt

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Paraboea swinhoei (Hance) B. L. Burtt

ชื่อพ้อง Synonymes: Boea swinhoei Hance, Boea swinhoei var. diffusior C.B.Clarke, Boea kerrii Craib

ชื่ออื่น common name: ถวิลบุปผา

วงศ์ Family: GESNERIACEAE วงศ์ชาฤาษี

การกระจายพันธุ์ distribution: ขอนแก่น เชียงใหม่ (อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ) เลย (อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน) ลำปาง (อุทยานแห่งชาติดอยหลวง); จีน, พม่า, เวียดนามม ฟิลิปปินส์ม อินโดนีเซีย: Thailand (Loei, Khon Kaen, Chiang Mai, Lampang); China, Myanmar, Vietnam, Philippines, Indonesia

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: ขึ้นตามเขาหินปูน เป็นชนิดที่มีการกระจายพันธุ์กว้างที่สุดในสกุล  Paraboea

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

Identified by: ดร. ปราโมทย์ ไตรบุญ Dr. Pramote Triboun

Reference: Xu, Z., Burtt, B.L., Skog, L.E. & Middleton, D.J. (2008). A revision of Paraboea (Gesneriaceae). Edinburgh Journal of Botany 65: 161–347

https://www.facebook.com/ForestHerbarium/photos/pcb.1219331881425830/1219331581425860/?type=3&theater

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish