พิศวง Paradombeya burmanica Stapf.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Paradombeya burmanica Stapf.

วงศ์ Family : วงศ์ชบา Malvaceae 

สถานะ Status: พืชหายาก Rare plant

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

การกระจายพันธุ์ Distribution: เชียงใหม่  Ching Mai (ดอยหลวงเชียงดาว Doi Chiang Dao )

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish